เขาธงชัย

นอกจากเป็นจุดชมวิวแห่งชายหาดบ้านกรูดที่ไม่เพียงมอบทัศนียภาพท้องทะเลกว้างไกลสุดสายตาแล้ว และจุดที่เหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ลับฟ้าแห่งท้องทะเลบ้านกรูดแล้ว บนเขาธงชัยยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ สำคัญหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ พระพุทธกิตติสิริชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบ ศิลปะคันธาระ หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลที่ชาวบางสะพานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยรอบองค์พระนั้นมีซุ้มประดิษฐานรูปหล่อพระอริยสงฆ์อันเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชน พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่เชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรฯ เคยเสด็จมาประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ ทั้งยังมีการสร้างสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนัก ซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเลอีกด้วย พระมหาเจดีย์เก้ายอด หรือพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ ที่ชาวบ้านกรูดร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยเรือนยอดนั้นเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตัวเรือนธาตุหรือวิหาร เป็นอาคารจตุรมุขสี่ชั้น ด้านตะวันออกเป็นบันไดพญานาค ส่วนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป ปางห้ามแก่นจันทน์ และงดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างจากกระจกสีสเตนกลาสเล่าเรื่อง พระมหาชนก ที่ในยามแสงแดดส่องเข้ามาจะมลังเมลืองเป็นอย่างมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand