ศาลพระเสื้อเมือง

โบราณสถานจากสมัยอยุธยาที่กลายเป็นแหล่งรวมธารน้ำใจและแรงศรัทธาของชาวพระประแดงอย่างแท้จริง เดิมทีตัวศาลที่ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีสาบานและปฏิญาณตนของทหารเรือในกองเรือ อยู่ภายในป้อมแผลงไฟฟ้า กองทหารเรือที่ 3 นั้นมีสภาพทรุดโทรมมาก สันนิษฐานว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคสร้างเมืองพระประแดงเดิมเลยทีเดียว ครั้นเมื่อทำการรื้อถอนป้อม หน่วยราชการและชาวพระประแดงจึงร่วมกันสร้างศาลพระเสื้อเมืองขึ้นใหม่

ตามแบบของกรมศิลปากรและอัญเชิญพระพุทธรูปสีทองปางห้ามญาติ ในอิริยาบถยืน ตั้งฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระและยื่นไปข้างหน้ามาประดิษฐาน ทำให้ศาลเจ้าแม่หรือศาลพระเสื้อเมืองเป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าผู้มีศรัทธาอีกครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand