พาณิชย์ลุยเพิ่มสินค้าจีไอปี61

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้การขอสินค้าจีไอในชุมชนต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ในปี 61 กรมฯ มีแผนการที่จะลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ และลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ามะม่วงยายกล่ำนนทบุรี

กาแฟกระบี่, ปลาดุกร้าน้อยพัทลุง, ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย, เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน, จำปาดะสตูล ,มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว  รวมถึงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าจีไอ เช่น  สินค้ากล้วยไข่กำแพงเพชร, ทุเรียนปราจีน, ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี, แห้วสุพรรณ ,ส้มโอหอมควนลัง, มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี, ปลากุเลาเค็มตากใบ และลองกองตันหยงมัส “ความสำเร็จจากการส่งเสริมสินค้าจีไอไทย ซึ่งที่ผ่านมาโครงการต่างๆ ของกรมฯ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยที่เกษตรกรไม่ถูกกดราคา และในส่วนของผู้บริโภคเองก็เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า  เช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  เดิมราคาขายปลีกจากกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 80-90 บาท,  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เดิมกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 70 บาท, สับปะรดภูแล  เดิมกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50 บาท และกาแฟดอยช้าง  เดิมกิโลกรัมละ 4.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28-32 บาท เป็นต้น” นอกจากโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรมฯยังมีแผนจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าจีไอ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาหรือแพ็กเก็ตจิ้งให้กับสินค้าจีไอ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเตรียมจัดทำประชาสัมพันธ์โดยสร้างเรื่องราว เพื่อร้อยเรียงแหล่งผลิตสินค้าจีไอ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews