ดีเอ็นเอไปยังกลไกของเซลล์

โครเมียมไม่ได้ถูกจัดระเบียบแบบสุ่ม แต่จะพับเก็บได้เป็นพัน ๆ เส้นซึ่งยึดติดกับเส้นใยหลัก ลูปเหล่านี้เปิดเผยบางส่วนของดีเอ็นเอไปยังกลไกของเซลล์ที่อ่านและคัดลอก DNA ทำให้ชิ้นเนื้อจำเพาะของจีโนมสามารถอ่านและเขียนได้ง่ายขึ้น การวิจัยล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าการขัดขวางลูปที่มีอยู่หรือการสร้างลูปใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงการควบคุมการแสดงออกของยีนและอาจเชื่อมโยงกับโรคต่างๆ

ทีมวิจัยได้แยก T-cells จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HTLV-1 และวิเคราะห์ว่าบริเวณใดของดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลงไป พวกเขาพบว่าไวรัสเชื่อมโยงกับโปรตีนที่เรียกว่า CTCF ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญที่สร้างลูปปกติในจีโนมมนุษย์ เป็นผลให้ไวรัสเปลี่ยนโครงสร้างของลูปและกิจกรรมของยีนภายในนั้น